PLAKÁTOVÉ KAMPANĚ

Zajišťujeme výlep plakátů ve městech a obcích na vlastních plakátovacích plochách ve všech koutech České republiky. Ve spolupráci se svými dlouholetými partnery a subdodavateli pak pokrýváme prakticky všechna města a obce u nás a v příhraničních městech Slovenska.

Zajišťujeme také výlep plakátů na silničních tazích a další reklamní prvky v okolí silnic – sololitová reklama, autobusové zastávky, cedule, bannery, případně billboardy. Zajišťujeme výlep plakátů na obecních plochách v malých obcích v okolí velkých měst.

Plakáty vylepujeme na plakátovací plochy ve standardní výlepové dny na libovolně dlouhou dobu, dle Vaší objednávky. Minimální doba trvání zakázky je jeden týden.

Ideální formou komunikace je e-mail. Na základě Vaší poptávky kampaň navrhneme, Vy si ji upravíte podle svých představ. Následuje potvrzení, zda je pro Vaši zakázku skutečně dostatek volného místa na plochách. Zakázka je sjednána zasláním objednávky a potvrzením jejího přijetí.

Sjednat zakázku, včetně předání plakátů, můžete na našich pobočkách v Praze, Brně a Plzni, případně po dohodě jinde. Plakáty je možné také zasílat poštou.

Naši pracovníci následně zajistí distribuci do místa určení. Následuje vylepení plakátů a jejich průběžná údržba v jedno-týdenním režimu po celou objednanou dobu trvání kampaně. Na základě objednávky zajistíme fotodokumentaci, která Vám bude odeslána po ukončení kampaně.