ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY PLAKÁTOVÁNÍ VE MĚSTECH A OBCÍCH

Nabízíme komplexní řešení černého výlepu ve městě nebo obci. Vlastníme práva na realizaci funkčního a praxí prověřeného modelu postupné likvidace černého výlepu bez nákladů pro obec a bez užití represe. Zajišťujeme následně související řízené plakátování v obci za dodržení nízkých cen, dostupných pro pořadatele akcí. Viz Projekt INFORM realizovaný v Brně v letech 2001-2004.

Zabýváme se úplným řešením problematiky plakátování ve městech a obcích.

  • Zmapujeme na své náklady stav plakátovacích ploch v obci a zpracujeme návrh řešení.
  • Poté plakátovací plochy rekonstruujeme a stavíme nové s ohledem na potřeby města, jeho vedení i obyvatel.
  • Výlep plakátů zajišťují pracovníci z řad místních obyvatel.
  • Pro úřední potřeby města vylepujeme plakáty zdarma, tj. na své náklady.
  • Přednostně a levněji vylepujeme plakáty akcí, pořádaných v místě a místními obyvateli.
  • Provádíme pravidelné opravy vylepených plakátů a úklid okolo plakátovacích ploch.
  • Provádíme řádnou likvidaci vzniklých odpadů.